ĐẶT PHÒNG TRƯỚC 14 NGÀY

[ult_content_box border=”border-style:solid;|border-width:1px;border-radius:0px;|border-color:#c8ac5f;” box_shadow=”horizontal:px|vertical:px|blur:px|spread:px|color:#f7f7f7|style:none|” hover_box_shadow=”horizontal:px|vertical:px|blur:px|spread:px|color:#f7f7f7|style:none|” link=”url:%23|||”]

Điện thoại: +84 229 3899 880/870/860/850
Fax: +84.229.3888.365
Email: info@ninhbinhlegendhotel.com

[/ult_content_box]
[dt_button link=”#” animation=”fadeIn”]ĐẶT PHÒNG[/dt_button]

ĐẶT PHÒNG TRƯỚC 14 NGÀY
GIẢM GIÁ 30% CHO PHÒNG DELUXE

Nếu kế hoạch của bạn thay đổi, bạn có thể dễ dàng huỷ bỏ đặt phòng chỉ theo một quy trình đơn giản.

    Book your stay