Công ty TNHH Khách sạn Thùy Anh Ninh Bình Legend tổ chức buổi gặp mặt đầu xuân kết hợp chào mừng kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Công ty TNHH Khách sạn Thùy Anh Ninh Bình Legend tổ chức buổi gặp mặt đầu xuân kết hợp chào mừng kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Được sự đồng ý của Tổng Giám Đốc Công ty, Công ty TNHH Khách sạn Thùy Anh Ninh Bình Legend tổ chức buổi gặp mặt đầu xuân kết hợp chào mừng kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Thời gian: 13h30  – 14h30 ngày 08/03/2018 (Thứ 5).

Địa điểm: Phòng Hội nghị tầng G – Khách sạn Ninh Bình Legend.

Khách mời: Toàn thể CBNV trong Công ty TNHH Khách sạn Thùy Anh Ninh Bình Legend.

 

 

Toàn thể CBNV Công ty có mặt đầy đủ để tham dự sự kiện.
                          Toàn thể CBNV Công ty có mặt đầy đủ để tham dự sự kiện.

8.3 Legend 1

 

8.3 Legend 2

 

8.3 Legend 3

    Book your stay