PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 Phương thức thanh toán

  1. Khách hàng thanh toán tất cả các dịch vụ bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng toàn bộ tổng giá trị tiền phòng và dịch vụ tương ứng đối với mỗi phiếu đặt phòng sau khi trừ khoản tiền đặt cọc (nếu có) trước khi trả phòng. Nếu khách hàng thanh toán bằng chuyển khoản, khách hàng phải chịu phí ngân hàng.
  2. Một số trường hợp khác, Khách sạn sẽ yêu cầu Khách hàng đặt cọc trong khoảng thời gian nhất định. Khách sạn sẽ ghi rõ chi tiết trong phiếu đặt phòng. Nếu không nhận được tiền đặt cọc đúng hạn, Khách sạn sẽ không đảm bảo giữ phòng cho Khách hàng. Nếu Khách hàng hủy hoặc thay đổi ngày check-in, Khách hàng sẽ không được hoàn lại tiền đặt cọc.

    Book your stay