PHÒNG NGHỈ

120d2c88e7441f1a4655

Diện tích 80 m²
Giường cỡ lớn (2.2m x 2.2m)
3.300.000 VNĐ / ngày

Diện tích 80 m²
Phòng Double kết nối với phòng Twin Room
3.300.000 VNĐ / ngày

Diện tích 163 m²
Các giường đôi cỡ lớn
15.000.000 VNĐ / ngày

Diện tích 40 m²
2 giường đơn (1,4m x 2,2m)
2.310.000 VNĐ / ngày

Diện tích 40 m²
Giường cỡ lớn (2.2m x 2.2m)
2.310.000 VNĐ / ngày