Christmas Dinner

24 December 2019 at 18:00 – 21:30 Indulge your Chirstmas Dinner with a festive BBQ meal. Enjoy a variety of Christmas dishes with live music performances. 🌿At Legend Poolside 💥VND 550,000 per person Including a drink (wine, cocktails,…) Children policy: 💥VND 275,000 per kid aged between 6-12 years old 💥 Children aged 12 years old…

Khám phá Khu bảo tồn thiên nhiên Vân Long cùng Ninh Binh Legend Hotel.

Vân Long là miền đất huyền thoại, một vùng du lịch tuyệt đẹp, đồng thời là khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước lớn nhất đồng bằng Bắc bộ. Non nước Vân Long có diện tích trên 3.000 ha, nằm trên địa phận 7 xã thuộc huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình Khu bảo…