ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

[ult_content_box border=”border-style:solid;|border-width:1px;border-radius:0px;|border-color:#c8ac5f;” box_shadow=”horizontal:px|vertical:px|blur:px|spread:px|color:#f7f7f7|style:none|” hover_box_shadow=”horizontal:px|vertical:px|blur:px|spread:px|color:#f7f7f7|style:none|” link=”url:%23|||”]

[T]: +84 229 3899 880/870/860/850
[M]: +84 905 958 228
E-mail: info@ninhbinhlegendhotel.com

[/ult_content_box]

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

[dt_divider style=”thin” /]

1. CHÍNH SÁCH HỦY BỎ/SỬA ĐỔI ĐẶT PHÒNG:

  • Nếu hủy bỏ hoặc sửa đổi trước ngày nhận phòng 03 ngày sẽ không bị tính phí.
  • Nếu hủy bỏ hoặc sửa đổi muộn hơn hoặc vắng mặt sẽ tính phí 100% tiền phòng của đêm đầu tiên.

2. ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN:

Khách sạn chấp nhận các hình thức thanh toán: tiền mặt, chuyển khoản ngân hàng và thẻ tín dụng.

2.1 Thanh toán bằng tiền mặt:
Vui lòng thực hiện thanh toán trực tiếp tại quầy lễ tân khi check in.

2.2 Thanh toán bằng chuyển khoản qua Ngân hàng:
Chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng dưới đây vào thời điểm thanh toán quy định, tùy theo quy định với khách
sạn.

  • TÊN BÊN THỤ HƯỞNG: Công ty TNHH Khách Sạn Thùy Anh Ninh Bình Legend
  • Tại: Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Ninh Bình
  • Số tài khoản: 022 100 000 1900

2.3 Thanh toán bằng thẻ tín dụng:
Cung cấp thông tin thẻ tín dụng qua email hoặc cung cấp thẻ tín dụng tại khách sạn để thanh toán vào thời điểm thanh toán quy định, tùy theo thỏa thuận với khách sạn. Khách sạn chấp nhận các loại thẻ sau: Visa, Mastercard, American Express, Diner Club, VCB.

    Book your stay