ƯU ĐÃI NHÁP

ƯU ĐÃI

[dt_banner link=”http://ninhbinhlegendhotel.com/2017/12/01/dat-phong-don-giang-sinhnam-moi-2/” bg_color=”rgba(200,172,95,0.8)” text_color=”#c8ac5f” border_width=”5″ outer_padding=”30″ inner_padding=”” min_height=”240″]

ĐẶT PHÒNG ĐÓN GIÁNG SINH / NĂM MỚI

CHỈ TỪ: 1.990.000đ/Phòng/đêm

[dt_gap height=”20″ /]

[/dt_banner]

[dt_banner link=”http://ninhbinhlegendhotel.com/2017/12/01/dat-phong-don-giang-sinhnam-moi-2/” bg_color=”#c8ac5f” text_color=”#c8ac5f” border_width=”0″ outer_padding=”0″ inner_padding=”0″ min_height=”240″]

KHUYẾN MẠI GIÁNG SINH
(đến 01/01/2018)

[dt_gap height=”50″ /]

[/dt_banner]

[dt_banner link=”http://ninhbinhlegendhotel.com/index.php/2016/10/14/mien-phi-su-dung-xe-dap/” bg_color=”#c8ac5f” text_color=”#c8ac5f” border_width=”0″ outer_padding=”0″ inner_padding=”0″ min_height=”240″]

KHUYẾN MẠI MÙA HÈ
(1/5 – 30/9/2017)

[dt_gap height=”50″ /]

[/dt_banner]

[dt_banner link=”http://ninhbinhlegendhotel.com/index.php/2016/10/14/uu-dai-25/” bg_color=”rgba(200,172,95,0.8)” text_color=”#c8ac5f” border_width=”5″ outer_padding=”30″ inner_padding=”0″ min_height=”240″]

ƯU ĐÃI LÊN ĐẾN

[dt_gap height=”20″ /]

25%

[dt_gap height=”20″ /]

CHO PHÒNG SUPERIOR & DELUXE

[/dt_banner]

[dt_banner link=”http://ninhbinhlegendhotel.com/index.php/2016/10/14/uu-dai-15-cho-phong-suite/” bg_color=”rgba(200,172,95,0.8)” text_color=”#c8ac5f” border_width=”5″ outer_padding=”30″ inner_padding=”0″ min_height=”240″]

ƯU ĐÃI LÊN ĐẾN

[dt_gap height=”20″ /]

15%

[dt_gap height=”20″ /]

CHO PHÒNG SUITE

[/dt_banner]

[dt_banner link=”http://ninhbinhlegendhotel.com/index.php/2016/10/14/luu-tru-toi-thieu-2-dem/” bg_color=”#c8ac5f” text_color=”#c8ac5f” border_width=”0″ outer_padding=”0″ inner_padding=”0″ min_height=”240″]

LƯU TRÚ TỐI THIỂU

TIẾT KIỆM LÊN ĐẾN 30%

[dt_gap height=”50″ /]

[/dt_banner]

[dt_banner link=”http://ninhbinhlegendhotel.com/index.php/2016/10/14/mua-yeu-thuong/” bg_color=”rgba(200,172,95,0.8)” text_color=”#c8ac5f” border_width=”0″ outer_padding=”0″ inner_padding=”0″ min_height=”240″]

MÙA YÊU THƯƠNG

GIẢM GIÁ TRUNG THU (từ nay đến hết 30/9)

[dt_gap height=”50″ /]

[/dt_banner]

[dt_banner link=”http://ninhbinhlegendhotel.com/index.php/2016/10/14/uu-dai-37/” bg_color=”rgba(200,172,95,0.8)” text_color=”#c8ac5f” border_width=”5″ outer_padding=”30″ inner_padding=”0″ min_height=”240″]

ƯU ĐÃI LÊN ĐẾN

[dt_gap height=”20″ /]

37%

[dt_gap height=”20″ /]

CHO PHÒNG SUPERIOR

[/dt_banner]

[dt_banner link=”http://ninhbinhlegendhotel.com/index.php/2016/10/14/tour-tron-goi-ha-noi-ninh-binh-ha-noi/” bg_color=”#c8ac5f” text_color=”#c8ac5f” border_width=”0″ outer_padding=”0″ inner_padding=”0″ min_height=”240″]

Tour trọn gói:
HÀ NỘI – NINH BÌNH – HÀ NỘI

[dt_gap height=”20″ /]

[/dt_banner]

[dt_banner link=”http://ninhbinhlegendhotel.com/index.php/2016/10/14/goi-phong-danh-cho-doanh-nhan/” bg_color=”rgba(200,172,95,0.8)” text_color=”#c8ac5f” border_width=”5″ outer_padding=”30″ inner_padding=”0″ min_height=”240″]

ƯU ĐÃI GIẢM GIÁ LÊN ĐẾN

[dt_gap height=”20″ /]

30%

[dt_gap height=”20″ /]

GÓI PHÒNG CHO DOANH NHÂN

[/dt_banner]

[dt_banner link=”http://ninhbinhlegendhotel.com/index.php/2016/10/14/dat-phong-don-giang-sinhnam-moi/” bg_color=”rgba(200,172,95,0.8)” text_color=”#c8ac5f” border_width=”5″ outer_padding=”30″ inner_padding=”0″ min_height=”240″]

ĐẶT PHÒNG CHỈ TỪ

[dt_gap height=”20″ /]

2.260.000VNĐ

[dt_gap height=”20″ /]

ĐÓN GIÁNG SINH/NĂM MỚI

[/dt_banner]

[dt_banner link=”http://ninhbinhlegendhotel.com/index.php/2016/10/14/dat-phong-truoc-14-ngay/” bg_color=”#c8ac5f” text_color=”#c8ac5f” border_width=”0″ outer_padding=”0″ inner_padding=”0″ min_height=”240″]

ĐẶT PHÒNG TRƯỚC 14 NGÀY

GIẢM GIÁ 30% CHO PHÒNG DELUXE

[dt_gap height=”50″ /]

[/dt_banner]

[dt_banner link=”http://ninhbinhlegendhotel.com/index.php/2016/10/14/dat-phong-som/” bg_color=”#c8ac5f” text_color=”#c8ac5f” border_width=”0″ outer_padding=”0″ inner_padding=”0″ min_height=”240″]

ĐẶT PHÒNG SỚM

Promotion từ 1/10/2016 – 31/12/2016

[dt_gap height=”50″ /]

[/dt_banner]

[dt_banner link=”http://ninhbinhlegendhotel.com/index.php/2016/10/14/tiec-toi-tu-chon/” bg_color=”rgba(200,172,95,0.8)” text_color=”#c8ac5f” border_width=”5″ outer_padding=”30″ inner_padding=”0″ min_height=”240″]

TIỆC TỐI TỰ CHỌN VỚI GIÁ PHÒNG CHỈ TỪ

[dt_gap height=”20″ /]

1.860.000VNĐ

[dt_gap height=”20″ /]

MIỄN PHÍ CHO TRẺ EM DƯỚI 5 TUỔI

[/dt_banner]

    Book your stay